Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit podmínky a oznámení, za kterých je tento web nabízen. Tímto souhlasíte s tím, že v důsledku této dohody nebo vašeho používání této webové stránky mezi vámi a našimi webovými stránkami neexistuje žádný společný podnik, partnerství, zaměstnání nebo agenturní vztah. Tato dohoda nahrazuje veškerou předchozí nebo současnou komunikaci a návrhy, ať už elektronickou, ústní nebo ústní, mezi vámi a naším webovým serverem, pokud jde o tento web.

Podmínky použití

Baterie notebookuPravidla a podmínky

Baterie notebookuZřeknutí se odpovědnosti a omezení odpovědnosti za web

Baterie notebookuZřeknutí se odpovědnosti a omezení odpovědnosti za prodané produkty

Baterie notebookuPoužití

Baterie notebookuProdukty a objednávky

Baterie notebookuVšeobecné zásady objednávání

Baterie notebookuplatební metody

Baterie notebookuDaň

Baterie notebookuTechnická podpora

Baterie notebookuZřeknutí se odpovědnosti

Baterie notebookuOchranné známky

Baterie notebookuZpracování chyb a chyb

Smluvní podmínky

Následující smluvní podmínky se vztahují na všechny transakce provedené prostřednictvím této webové stránky. Před použitím webu si pozorně přečtěte následující smluvní podmínky, protože se na ně nevztahují žádné další podmínky. Používáním nebo přístupem na tyto stránky potvrzujete, že jste si tyto podmínky přečetli a souhlasíte s nimi.

Zpět nahoru

Zřeknutí se odpovědnosti a omezení odpovědnosti za web

Baterie dodávané naší společností jsou prodávány za účelem použití s určitými produkty počítačů nebo jiných elektronických zařízení a jakýkoli odkaz na produkty nebo ochranné známky takových společností / výrobců / dodavatelů je pouze za účelem identifikace produktu společnosti / výrobci / dodavatelé výrobci, s nimiž mohou být naše výrobky nahrazeny. Naše společnost a tento web nejsou spojeny, autorizovány, licencovány, distributory pro tento produkt / výrobci / dodavatelé výrobcem ani s ním nijak nesouvisejí, ani nejsou produkty nabízené k prodeji prostřednictvím našeho webu vyráběny nebo prodávány s povolení výrobců / dodavatelů takových produktů, s nimiž mohou být naše výrobky nahrazeny.

Naše webové stránky a zde uvedené materiály jsou poskytovány tak, jak jsou. Neučiníme žádná prohlášení ani záruky, ať už výslovné nebo předpokládané, jakéhokoli druhu s ohledem na naši webovou stránku, naši činnost, obsah, informace a materiály. Výslovně se zřekáváme veškerých záruk, vyjádřených nebo předpokládaných, jakéhokoli druhu, pokud jde o web nebo jeho použití, včetně mimo jiné prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel. Souhlasíte s tím, že náš web, jeho ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci nebo jiní zástupci neodpovídají za škody vzniklé provozováním, obsahem nebo používáním webu. Souhlasíte s tím, že toto omezení odpovědnosti je komplexní a vztahuje se na všechny škody jakéhokoli druhu, mimo jiné včetně přímých, nepřímých, vyrovnávacích, zvláštních, náhodných, represivních a následných škod.

Zpět nahoru

Zřeknutí se odpovědnosti a omezení odpovědnosti za prodané produkty

Všechny naše výrobky jsou garantovány na vady po dobu 30 dnů od data dodání. Pokud zde není výslovně uvedeno, neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky, ať už výslovné nebo předpokládané, jakéhokoli druhu s ohledem na produkty prodávané na této webové stránce. Kromě případů výslovně uvedených v tomto dokumentu se výslovně vzdáváme veškerých záruk, výslovných nebo předpokládaných, jakéhokoli druhu s ohledem na produkty prodávané na této webové stránce, mimo jiné včetně prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel. Souhlasíte s tím, že jediným a výhradním maximálním ručením za naši webovou stránku vyplývajícím z jakéhokoli produktu prodaného na webové stránce je cena objednaného produktu. Náš web, jeho ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci a zástupci v žádném případě nezodpovídají za zvláštní, nepřímé, následné nebo represivní škody související s prodanými výrobky.

Zpět nahoru

Použít

Poskytujeme vám povolení prohlížet tento web pro vlastní potřebu za předpokladu, že souhlasíte a beze změny přijímáte oznámení a podmínky stanovené v „Podmínkách“. Podmínky uvedené v tomto dokumentu by neměly být měněny, doplňovány nebo upravovány použitím jakýchkoli dalších dokumentů, jejichž účelem je dohoda stran. Jakýkoli pokus o doplnění nebo změnu tohoto dokumentu za účelem objednání jakéhokoli produktu (produktů), na který se vztahují dodatečné nebo změněné podmínky, se považuje za neplatný.

Zpět nahoru

Produkty a objednávky

Neustále aktualizujeme a revidujeme produkty, které prostřednictvím tohoto webu prodáváme. Výrobky mohou být proto kdykoli přerušeny a občas se mohou vyskytnout rozdíly mezi dodaným a popsaným. Přestože vynaložíme veškeré přiměřené úsilí na splnění všech přijatých objednávek, nemůžeme zaručit dostupnost konkrétního produktu zobrazeného na webových stránkách.

Zpět nahoru

Všeobecné zásady pro objednávání

Vaše přijetí potvrzení objednávky od nás neznamená, že vaše objednávka byla přijata. Vyhrazujeme si právo přijmout nebo odmítnout vaši objednávku kdykoli po přijetí objednávky z jakéhokoli důvodu. Pokud již byla na vaší kreditní kartě naúčtována platba a vaše objednávka je zrušena, okamžitě na kreditní kartu použitou v objednávce naúčtujeme částku naúčtovanou částku. Některé zadané objednávky musí získat náš předběžný souhlas s přijatelným způsobem platby stanoveným naším fakturačním oddělením. Před zpracováním a odesláním jakýchkoli objednávek můžeme vyžadovat další ověření nebo informace.

Zpět nahoru

Platební metody

Bereme paypal a bankovní převod.

Zpět nahoru

Daň

Celková cena jakékoli objednávky bude zahrnovat pouze příslušné daně z prodeje. Všechny ostatní daně, které mohou být použity, jsou výlučnou odpovědností zákazníka a měly by být placeny zákazníkem.

Zpět nahoru

Technická podpora

Nabízíme bezplatnou profesionální technickou podporu, zavolejte nám nebo nám pošlete e-mail s žádostí o technickou pomoc.

Zpět na začátek

Zřeknutí se odpovědnosti

Produkty dodávané naší společností jsou navrženy tak, aby byly kompatibilní s řadou elektrických a elektronických zařízení vyráběných některými společnostmi včetně společnosti Dell Inc. Jakýkoli odkaz na produkty nebo ochranné známky nebo názvy těchto společností je pouze za účelem identifikace zařízení modely produktů, se kterými jsou naše výrobky kompatibilní. Naše společnost a tento web nejsou spojeny s těmito společnostmi, včetně společnosti Dell Inc., ani nejsou produkty nabízené k prodeji prostřednictvím našeho webu vyráběny těmito společnostmi.

Zpět nahoru

Ochranné známky

Ochranné známky použité a zobrazené na této webové stránce jsou registrované a neregistrované ochranné známky dodavatelů a výrobců produktů nabízených k prodeji na této webové stránce. Nic obsažené na tomto webu by nemělo být považováno za udělování jakéhokoli práva na používání jakékoli ochranné známky zobrazené na webu bez předchozího písemného souhlasu vlastníka ochranné známky.

Zpět nahoru

Zpracování chyb a chyb

I když se snažíme poskytovat web bez chyb, nemůžeme zaručit, že veškerý obsah v tomto dokumentu je 100% přesný a / nebo úplný, včetně cen, informací o produktech, specifikací produktů a kompatibility produktů. Vyhrazujeme si proto právo na opravu chyb na místech, kde jsou objevena, odvolání uvedené nabídky a napravení jakýchkoli chyb, nepřesností nebo opomenutí. Toto právo se vztahuje na objednávky, které již byly odeslány a přijaty naším webovým serverem.

Zpět nahoru